Statistikat e transportit, Janar 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte në muajin Janar  2019 është 296 mijë ton, duke u ulur 1,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.
Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.249 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 64,1 %, krahasuar me Janar 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al