Statistikat e Transportit, Shtator 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Shtator 2018 është 321 mijë ton, duke u ulur 10,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Në nëntëmujorin 2018, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 2.900 mijë ton, duke u ulur me 2,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al