Statistikat e transportit, Nëntor 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Nëntor 2017 është 342 mijë ton.

Në njëmbëdhjetëmujorin e 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 3,7 mln ton, duke u rritur me 8,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Porti i Durrësit zë 93,5 %, të gjithë mallrave të ngarkuara/shkarkuara në të gjitha portet gjatë periudhës Janar – Nëntor 2017.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Dhjetor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al