Aksidentet Rrugore, Shtator 2017

Në muajin Shtator 2017 numërohen 172 aksidente rrugore nga 191 aksidente të ndodhur në Shtator 2016. Në krahasim me Shtator 2016, numri i aksidenteve është ulur me 9,9 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Tetor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al