Strukturat Akomoduese, Prill 2023

Në muajin Prill 2023, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 55,6 %, në krahasim me Prill 2022. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al