Strukturat Akomoduese, Korrik 2023

Në muajin Korrik 2023, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 39,0 %, në krahasim me Korrik 2022. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

numri i vizitorëve rezident është rritur me 45,3 %;

numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 35,2 %.

Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 48,2 %, në krahasim me Korrik 2022. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

numri i netë qëndrimeve nga rezident është rritur me 60,9 %;

numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 42,3 %.

Publikimi i radhës
Strukturat Akomoduese, Gusht 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al