Strukturat Akomoduese, Janar 2023

Në muajin Janar 2023, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 26,3 %, në krahasim me Janar 2022. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

 numri i vizitorëve rezident është rritur me 4,5 %;

 numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 67,9 %.

Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 1,3 %, në krahasim me Janar 2022.

Treguesit e tjerë paraqiten si më poshtë:

 numri i netë qëndrimeve nga rezident ka rënë me 4,3 %;

 numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 7,8 %.

Publikimi i radhës
Strukturat Akomoduese, Shkurt 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al