Lëvizjet e Shtetasve, Prill 2023

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Prill 2023, janë 1.161.729.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al