Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2023

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Maj 2023, janë 1.230.165. Ky tregues rezulton me një rritje 14,5 %, krahasuar me Maj 2022.

Daljet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj nga territori i Shqipërisë, gjatë muajit Maj 2023, janë 1.120.387, duke shënuar një rënie me 0,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Qershor 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al