Strukturat Akomoduese, Prill 2022

Në muajin Prill 2022, treguesit e shfrytëzimit të kapaciteteve të strukturave akomoduese, paraqiten si më poshtë:

Numri i vizitorëve gjithsej është rritur me 35,1 %, në krahasim me Prill 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

  • numri i vizitorëve rezident është rritur me 34,5 %;
  • numri i vizitorëve jo-rezident është rritur me 35,7 %;

Numri i netë qëndrimeve gjithsej është rritur me 59,0 %, në krahasim me Prill 2021. Të njëjtën ecuri ndjekin edhe dy treguesit e mëposhtëm:

  • numri i netë qëndrimeve nga rezident është rritur me 44,2 %;
  • numri i netë qëndrimeve nga jo-rezident është rritur me 72,3 %;
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al