Lëvizjet e Shtetasve, Maj 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Maj 2021, janë 605.421. Krahasuar me Maj 2020, ky tregues rezulton me një rritje 13,0 herë. Në Maj 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 328.742. Krahasuar me Maj 2020, ky numër është rritur me 20,1 herë.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e Shtetasve, Qershor 2021
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al