Lëvizjet e Shtetasve, Korrik 2021

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Korrik 2021, janë 1.646.963. Krahasuar me Korrik 2020, ky tregues rezulton me një rritje 2,5 herë. Në Korrik 2021, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar është 1.158.962. Krahasuar me Korrik 2020, ky numër është rritur me 3 herë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al