Lëvizjet e shtetasve, Shtator 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Shtator 2019, janë 1.063.358. Krahasuar me Shtator 2018, ky tregues rezulton me rënie 5,2 %.  Në Shtator 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 591.414, krahasuar me Shtator 2018, ky numër është ulur  me 11,0 %.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Tetor 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al