Lëvizjet e shtetasve, Mars 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Mars 2019, janë 712.983 krahasuar me Mars 2018, ky tregues rezulton me rritje 17,4 %.  Në Mars 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 283.910, krahasuar me Mars 2018, ky numër është rritur me 11,8 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al