Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Janar 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në vend, në muajin Janar 2018 është 605.444, duke u rritur 29,3 %,  krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend në muajin Janar 2018 është 232.338, krahasuar me Janar 2017, ky numër është rritur me 34,5 %.

Në Janar 2018, hyrjet nga Maqedonia kanë patur rritjen më të madhe me 47,2 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al