Lëvizjet e shtetasve, Korrik 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Korrik 2019 janë 1.724.374. Krahasuar me Korrik 2018, ky tregues rezulton me rritje 11,4 %. Në Korrik 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 1.176.810. Krahasuar me Korrik 2018, ky numër është rritur me 14,5 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al