Lëvizjet e shtetasve, Janar 2019

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Janar 2019 janë 574.048, krahasuar me Janar 2018, ky tregues rezulton me ulje 5,2 %.

Në Janar 2019, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 209.520. Krahasuar me Janar 2018, ky numër është ulur me 9,8 %.

Në Janar 2019, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Anglia ka patur rritjen më të madhe me 7,5 %, dhe uljen më të madhe e kanë pasur shtetasit nga Maqedonia me 19,1 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al