Lëvizjet e Shtetasve në Shqipëri, Nëntor 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2018, është 646.826, krahasuar me Nëntor 2017, ky tregues rezulton me rritje 2,9 %.
Në Nëntor 2018, numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 246.678. Krahasuar me Nëntor 2017, ky numër është ulur me 3,7 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al