Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Maj 2018

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Maj 2018, është 789.391, krahasuar me Maj 2017, ky tregues rezulton me rritje 9,5 %.

Në Maj 2018, numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 394.869. Krahasuar me Maj 2017, ky numër është rritur me 9,7 %.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al