Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Dhjetor 2018

Hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar, në muajin Dhjetor 2018, janë 833.200, krahasuar me Dhjetor 2017, ky tregues rezulton me rritje 12,3 %.

Në Dhjetor 2018, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 280.699. Krahasuar me Dhjetor 2017, ky numër është rritur me 9,0 %.

Hyrjet e shtetasve të huaj në vendin tonë në vitin 2018, janë 5.926.803 duke u rritur me 15,8 %, në krahasim me vitin 2017.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al