Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Tetor 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Tetor 2017 është 795.855. Krahasuar me Tetor 2016, ky tregues rezulton me rritje 16,4 %.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 379.327. Krahasuar me Tetor 2016, ky numër është rritur me 25,3 %.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Nëntor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al