Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Qershor 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Qershor 2017 është 816.877. Krahasuar me Qershor 2016, ky tregues rezulton me rritje 8,0 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 437.820, krahasuar me Qershor 2016, ky numër është rritur me 11,0 %.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vendin tonë në gjashtëmujorin e parë 2017 është 1.759.294, duke u   rritur me 9,9 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2016 

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Korrik 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al