Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Nëntor 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Nëntor 2017 është 628.715. Krahasuar me Nëntor 2016, ky tregues rezulton me rritje 15,5 %.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 256.216. Krahasuar me Nëntor 2016, ky numër është rritur me 21,8 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vendin tonë në njëmbëdhjetëmujorin e 2017 është 4.860.226, duke u rritur me 7,8 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Dhjetor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al