Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Mars 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Mars  2017 është 584.780. Krahasuar me Mars 2016, ky tregues rezulton me rritje 5,3 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 243.462. Krahasuar me Mars 2016, ky numër është rritur me 11,2 %.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Prill 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al