Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Janar 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në territorin shqiptar, në muajin Janar 2017 është 462.812. Krahasuar me Janar 2016, ky tregues rezulton me rritje 0,5 %. Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend është 172.757. Krahasuar me Janar 2016, ky numër është ulur me 0,4 %

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Shkurt 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al