Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Dhjetor 2017

Numri i shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në vend, në muajin Dhjetor 2017 është 741.685. Krahasuar me Dhjetor 2016, ky tregues rezulton me rritje 8,5 %.

Në vitin 2017, numri shtetasve shqiptarë dhe të huaj të hyrë në vendin tonë është 9.969.322. Krahasuar me vitin 2016, është rritur me 6,9 %.

Numri i shtetasve të huaj të hyrë në vend, në muajin Dhjetor, është 257.474. Krahasuar me Dhjetor 2016, ky numër është rritur me 14,1 %.

Publikimi i radhës
Lëvizjet e shtetasve në Shqipëri, Janar 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al