Tregtia me Pakicë, T4 - 2021

Në tremujorin e katërt 2021, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 131,9. Shitjet në volum në tregtinë me pakicë janë rritur 4,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht ështe rritur 1,4 %.

Publikimi i radhës
Tregtia me Pakicë, T41 - 2022
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al