Tregtia me Pakicë, T1 - 2021

Në tremujorin e parë 2021, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 103,5.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al