Tregtia me Pakicë, T1 - 2020

Në tremujorin e parë 2020, indeksi i volumit të shitjeve në tregtinë me pakicë shënoi 99,9. Shitjet në volum në tregtinë me pakicë janë ulur 0,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2019. Krahasuar me tremujorin paraardhës, ky tregues i përshtatur sezonalisht ka pësuar rënie 4,3 %, ndikuar kryesisht nga muaji Mars.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al