Statistikat e transportit, Mars 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Mars 2019 është 429 mijë ton, duke u rritur 46,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Në tremujorin e parë 2019, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.036 mijë ton, duke u rritur me 10,3 % krahasuar me vitin 2018.
Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 1.733 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 5,3 % krahasuar me Mars 2018.
Në tremujorin e parë 2019, ky volum është 4.246 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 38,4 % krahasuar me të njëjtën periudhë 2018.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Prill 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al