Statistikat e transportit, Maj 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Maj 2019 është 390 mijë ton, duke u rritur 6,7 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.
Në pesëmujorin e parë 2019, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.800 mijë ton, duke u rritur me 8,2 %, krahasuar me vitin 2018.
Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë në muajin Maj është 1.650 mijë ton-kilometër, duke u ulur me 28,8 % krahasuar me Maj 2018.
Në pesëmujorin e parë 2019, volumi i mallrave të transportuar me hekurudhë është 7.862 mijë ton-kilometër, duke u rritur me 17,1 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2018.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Qershor 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al