Statistikat e transportit, Korrik 2019

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Korrik 2019 është 406 mijë ton, duke u rritur 25,6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018. Në shtatëmujorin 2019, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 2,6 milionë ton, duke u rritur me 15,6 % krahasuar me vitin 2018.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al