Aksidentet Rrugore, Maj 2019

Në muajin Maj 2019 numërohen 115 aksidente rrugore, nga 155 aksidente të ndodhura në Maj 2018, duke u ulur me 25,8 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Numri i aksidenteve, në pesëmujorin e parë të vitit 2019, është 583, nga 659, duke u ulur me 11,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018.

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Qershor 2019
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al