Statistikat e Transportit, Maj 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Maj 2018 është 365 mijë ton, duke u ulur 6,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Në pesëmujorin e parë 2018, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.663 mijë ton, duke u rritur me 2,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Qershor 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al