Statistikat e transportit, Janar 2018

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Janar 2018 është 302 mijë ton, duke u rritur 38,4 %, krahasuar me Janar 2017.

Në Janar 2018, në Portin e Durrësit  janë kryer  92,7 % të volumit të mallrave të ngarkuara/shkarkuara në të gjitha portet.

Volumi i mallrave të transportuara me hekurudhë është 761 mijë ton - kilometër, duke u rritur me 13,8 %, krahasuar me Janar 2017.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Shkurt 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al