Aksidentet Rrugore, Qershor 2018

Në muajin Qershor 2018 numërohen 142 aksidente rrugore nga 185 aksidente të ndodhura në Qershor 2017, duke u ulur me 23,2 % krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në Qershor 2018, numri i të aksidentuarve është 217 persona nga 245 që ishte një vit më parë, duke u ulur 11,4 %. Numri i të aksidentuarve në gjashtëmujorin e parë 2018, është 1.066 duke ulur 11,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al