Statistikat e transportit, Tetor 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Tetor 2017 është 395 mijë ton. Krahasuar me Tetor 2016, ky tregues është rritur me 21,7 %.

Në dhjetëmujorin e 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 3.372 mijë ton, duke u rritur me 9,2 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e transportit, Nëntor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al