Statistikat e Transportit, Qershor 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Qershor 2017 është 326 mijë ton. Krahasuar me Qershor 2016, ky tregues është rritur me 2,8 %.

Në gjashtëmujorin e parë 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.947 mijë ton, duke u rritur me 6,8 %, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Korrik 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al