Statistikat e Transportit, Mars 2017

Informacioni statistikor mujor mbi transportin, jep një panoramë të përgjithshme të ecurisë së trasnportit të mallrave dhe pasagjerëve me ajër, det dhe tokë (përfaqësuar nga trasnporti hekurudhor).

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Prill 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al