Statistikat e Transportit, Maj 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në Maj 2017 është 0.4 milionë ton. Krahasuar me Maj 2016, ky tregues është rritur me 12,1 %.

Në pesëmujorin e parë 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 1.6 milionë ton, duke u rritur me 7,6 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Qershor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al