Statistikat e Transportit, Korrik 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Korrik 2017 është 372 mijë ton. Krahasuar me Korrik 2016, ky tregues është rritur me 24,6 %.

Në shtatëmujorin e 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 2.319 mijë ton, duke u rritur me 9,4 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Gusht 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al