Statistikat e transportit, Janar 2017

Informacioni statistikor mujor mbi transportin, jep një panoramë të përgjithshme të ecurisë së trasnportit të mallrave dhe pasagjerëve me ajër, det dhe tokë (përfaqësuar nga trasnporti hekurudhor).

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 218 mijë/ton. Krahasuar me Janar 2016, ky tregues është ulur me 10,3 %. Në portin e Durrësit janë ngarkuar/shkarkuar 97,7 %, e sasisë së mallrave të ngarkuar/shkarkuar në të gjitha portet.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Shkurt 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al