Statistikat e Transportit, Dhjetor 2017

Volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte, në muajin Dhjetor 2017 është 308 mijë ton. Krahasuar me Dhjetor 2016, është ulur 5,5 %.

Në vitin 2017, volumi i mallrave të ngarkuara/shkarkuara në porte është 4 mln ton, duke u rritur me 7,1 %, krahasuar me vitin 2016.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit, Janar 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al