Aksidentet rrugore, Shkurt 2017

Në muajin Shkurt 2017 numërohen 117 aksidente rrugore. Në krahasim me Janar 2016, numri i aksidenteve rrugore u ul me 13,3 %. Numri i të aksidentuarve në Shkurt 2017 është 159 persona nga 172 që ishte një vit më parë. Numri i të aksidentuarve në periudhën Janar - Shkurt 2017 është ulur 14,5 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Aksidentet rrugore, Mars 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al