Aksidentet rrugore, Nëntor 2017

Në muajin Nëntor 2017 numërohen 177 aksidente rrugore, nga 152 aksidente të ndodhur në Nëntor 2016. Në krahasim me Nëntor 2016, numri i aksidenteve është rritur me 16,4 %.

Publikimi i radhës
Aksidentet rrugore, Dhjetor 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al