Aksidentet rrugore, Janar 2017

Në muajin Janar 2017 numërohen 119 aksidente rrugore. Në krahasim me Janar 2016, numri i aksidenteve rrugore u ul me 20,1 %.

Numri i të aksidentuarve në Janar 2017 është 158 persona nga 202 që ishte një vit më parë.

Publikimi i radhës
Aksidentet rrugore, Shkurt 2017
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al