Aksidentet Rrugore, Dhjetor 2017

Në muajin Dhjetor 2017 numërohen 132 aksidente rrugore, krahasuar me Dhjetor 2016, numri i aksidenteve është ulur me 28,6 %.

Në vitin 2017, numri i aksidenteve është 1.978, krahasuar me vitin 2016 është ulur 2,7 %

Publikimi i radhës
Aksidentet Rrugore, Janar 2018
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al