Statistikat e Transportit Detar, T1- 2023

Në Shqipëri operojnë katër porte detare të cilët shërbejnë për transport mallrash: Porti i Durrësit, Vlorës, Shëngjinit dhe porti i Limjonit (Sarandë). Porti i Durrësit është porti kryesor në vend, prej të cilit janë transportuar 95,9 % e volumit të mallrave të transportuar me det, ose 1.553 mijë tonë mallra. Volumi gjithsej i mallrave të transportuara nga porti i Durrësit është rrritur me 14,3 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Detar, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al