Statistikat e Transportit Ajror, T3 - 2023

Në transportin ajror operojnë 21 shoqëri ajrore, nga këto 19 janë shoqëri të huaja dhe 2 janë shoqëri shqiptare.

Gjatë tremujorit të tretë 2023, në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 112.850 avionë.

Numri i mbikalimeve në hapësirën ajrore shqiptare rezultoi 96.490, duke u rritur me 17,4 %, krahasuar me tremujorin e tretë 2022.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Ajror, T4 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al