Statistikat e Transportit Ajror, T1 - 2023

Në transportin ajror operojnë 17 shoqëri ajrore, nga këto 15 janë shoqëri të huaja dhe 2 janë shoqëri shqiptare. Gjatë tremujorit të parë 2023, në hapësirën ajrore shqiptare kanë fluturuar 45.087 avionë.

Numri i mbikalimeve në hapësirën ajrore shqiptare rezultoi 36.701, duke u rritur me 38,7 %, krahasuar me tremujorin e parë 2022.

Publikimi i radhës
Statistikat e Transportit Ajror, T2 - 2023
Na kontaktoni
Rr. Vllazën Huta, Ndërtesa 35,
Hyrja 1, Tiranë, Kodi Postar 1017
Tel:
+355 4 2222 411
Fax:
+355 4 2228300
info@instat.gov.al
media@instat.gov.al